Prihlásiť
 
 

Smernica DAC zverejnená v MPK

Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

Cieľom návrhu smernice je zvýšenie daňovej transparentnosti, vytvorenie rovnakých podmienok a potreba reagovania na najnovší vývoj v oblasti investovania, a to posilnením a rozšírením automatickej výmeny informácií a administratívnej spolupráce v oblasti daní.

Návrh smernice:

× rozširuje rozsah automatickej výmeny o informácie oznamované oznamujúcimi poskytovateľmi služieb kryptoaktív;
× implementuje sa aktualizácia spoločného štandardu oznamovania (CRS) v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch;
× rozširuje sa automatická výmena informácií o vybraných kategóriách príjmov a kapitálu a automatická výmena o cezhraničných záväzných stanoviskách sa má vzťahovať aj na stanoviská vydané fyzických osobám s vysokým čistým majetkom;
× posilňuje sa získavanie a výmena daňových identifikačných čísel medzi príslušnými orgánmi a zavádzajú sa opatrenia na zefektívnenie využitia prijatých informácií;
× stanovenie minimálnych sankcií pre neplnenie povinností podľa smernice.

Medzirezortné pripomienkové konanie - LPEU/2022/729 COM (2022)707

Typ materiálu:Akt EÚ
Akt EÚ:COM(2022)707
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Zodpovedná inštitúcia:MFSR
Gestor:MFSR
Kategória aktu:Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
Skrátené MPK:Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK:Na základe § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov.
Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2022/729
Dátum začiatku MPK:24.03.2023
Dátum konca MPK:30.03.2023

PS_navrh-DAC8_analyza-vplyvov.docxPS_navrh-DAC8_analyza-vplyvov.docx1_SK_resume_impact_assessment_part1_v2.docx1_SK_resume_impact_assessment_part1_v2.docx1_SK_annexe_proposition_part1_v2.docx1_SK_annexe_proposition_part1_v2.docx1_SK_ACT_part1_v2.docx1_SK_ACT_part1_v2.docxLPEU 2022 729_MPK_predkladacia-sprava-DAC8.docxLPEU 2022 729_MPK_predkladacia-sprava-DAC8.docxLPEU 2022 729_PS_navrh-DAC8_MPK.docxLPEU 2022 729_PS_navrh-DAC8_MPK.docx

Členovia SKDP môžu zasielať podnety a pripomienky na metodika@skdp.sk do 28. marca 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010