Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Použitie cudzieho práva a iných zdrojov v daňových otázkach

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Použitie cudzieho práva a iných zdrojov v daňových otázkach"

Termín: 15. decembra 2022 od 15:00 do 17:00 h.

Lektori: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. , doc. VŠ, UK v BA, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva

Predmetom prezentácie bude oboznámenie sa s pravidlami, ktoré prikazujú, pripadne umožňujú použitie cudzieho práva pri aplikácii daňových predpisov na Slovensku. Popri tom bude priestor venovaný aj priestoru pre aplikáciu zahraničnej judikatúry a literatúry. Osobitná pozornosť bude venovaná tzv. soft law prameňom a spôsobu, ako by mali byt korektne aplikované.

Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010