Prihlásiť
 
 

Zákaz poskytovania daňových a účtovných služieb

Do pozornosti Vám dávame čl. 1k rozhodnutia Rady EÚ 2022/1909, v zmysle ktorého je zakázané poskytovanie daňového poradenstva vláde Ruska, právnickým osobám alebo orgánom usadeným v Rusku.
Uvedený zákaz platí na priame aj nepriame poskytovanie daňového poradenstva.
Okrem iných výnimiek sa zákaz nevzťahuje na poskytovanie služieb určených výhradne pre právnické osoby, subjekty alebo orgány so sídlom v Rusku, ktoré sú vlastníctnené alebo výlučne alebo spoločne kontrolované právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú registrované alebo zriadené podľa práva členského štátu EÚ, členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo niektorej z partnerských krajín: USA, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Južná Kórea.
Rozhodnutie Rady EÚ


© SKDP 2010