Prihlásiť
 
 

Návrh nových legislatívnych aktov EU v oblasti DPH

Riadne predbežné stanovisko k legislatívnym aktom EÚ:

- návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb a

- návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce za účelom boja proti podvodom na DPH

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/341

LP 2019 341_Predkladacia sprava.docxLP 2019 341_Predkladacia sprava.docxLP 2019 341_REV_Riadne-predbezne-stanovisko.rtfLP 2019 341_REV_Riadne-predbezne-stanovisko.rtfLP 2019 341_ST-15508-2018-INIT-SK.docxLP 2019 341_ST-15508-2018-INIT-SK.docxLP 2019 341_ST-15508-2018-ADD-2-EN (1).docxLP 2019 341_ST-15508-2018-ADD-2-EN (1).docxLP 2019 341_Stanovisko komisie.docLP 2019 341_Stanovisko komisie.doc
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010