Prihlásiť
 
 

Návrh zákona, ktorým sa implementuje smernica DAC 6 v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z.

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/76

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/015728/2018-724
Podnet: Transpozícia smernice Rady EÚ 2018/822 z 25. mája 2018 ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/76
Dátum začiatku MPK: 30.01.2019
Dátum konca MPK: 19.02.2019
Novelizované predpisy: 442/2012 Z.z. Prevziať pdf 359/2015 Z.z. Prevziať pdf


LP 2019 76_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 76_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 76_3.-Vlastny-material (1).docxLP 2019 76_3.-Vlastny-material (1).docxLP 2019 76_4.-Dovodova-sprava---Vseobecna-cast (1).docxLP 2019 76_4.-Dovodova-sprava---Vseobecna-cast (1).docxLP 2019 76_5.-Dovodova-sprava---Osobitna-cast (1).docxLP 2019 76_5.-Dovodova-sprava---Osobitna-cast (1).docx
LP 2019 76_Sprava o ucasti verejnosti (1).docxLP 2019 76_Sprava o ucasti verejnosti (1).docxLP 2019 76_7.-Tabulka-zhody (1).rtfLP 2019 76_7.-Tabulka-zhody (1).rtf


Daňoví poradcovia môžu zasielať pripomienky na metodika@skdp.sk do piatka 15. februára 2019.

Sledovane legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010