Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie org. dňa 17.4.2024 - Zdaňovanie cenných papierov – otázky a odpovede zo seminára

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Zdaňovanie cenných papierov – otázky a odpovede zo seminára"


Lektori: Ing. Peter HORNIAČEK, Ing. Miroslava BRNOVÁ (MF SR )
Termín: 17.04.2024 (13:00 - 15:00)
Pokračovanie v prezentácii vybraných problematických okruhov pri zdaňovaní príjmov súvisiacich s cennými papiermi na základe predložených otázok ako napr. daňové posúdenie príjmov plynúcich z ETF fondov, zamestnanecké akcie, redemácia podielových listov aj vo vzťahu k zahraničiu, posúdeniu oslobodenia podľa § 13c, precenenie cenných papierov, zlomkové akcie.
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010