Prihlásiť
 
 

Poslanecká novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Gyӧrgya Gyimesiho, Ondreja Dostála, Radovana Kazdu, Mariána Viskupiča a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Z dôvodovej správy:

Cieľom návrhu zákona je:

a) upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a
b) povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl/rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila i na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru sa novelizuje aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/14484/2021-732
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:12.10.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/576
Dátum začiatku MPK:12.10.2021
Dátum konca MPK:20.10.2021
663-stanovisko_fin (2).pdf663-paragrafove_znenie (3).docx663-dovodova-osobitna (1).rtf663-paragrafove_znenie (2).docx663-dovodova-vseobecna.docx

Sledovanie legislatívneho procesu pre daňových poradcov v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky a podnety na metodika@skdp.sk do 18. októbra 2021.


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010