Prihlásiť
 
 

Systém duálneho vzdelávania

Obchodné akadémie sa zapojili tiež do systému duálneho vzdelávania, v rámci ktorého sú študenti pripravovaní aj na povolania, na ktoré sa vedia pripravovať aj vo Vašich kanceláriách. Ide napr. o odbornosti:
- všeobecný administratívny pracovník
- administratívny pracovník v oblasti personalistiky
- odborný pracovník v oblasti účtovníctva
- odborný pracovník v oblasti personalistiky
- odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
V prípade zapojenia sa do projektu je potrebná minimálna administratíva (vyplnenie priloženého čestného vyhlásenia a žiadosti). Odborná prax študentov je spojená s minimálnymi nákladmi (štát prispieva 1000 eurami ročne na študenta) a študenti k Vám budú prichádzať raz týždenne na 6 hodín po dobu 4 rokov (v posledných dvoch ročníkoch sú to už dva dni). Výhodou je, že pôjde počas celých 4 rokov o toho istého študenta, ktorého si takto môžete predpripraviť do praxe (jeho zamestnanie po praxi však nie je podmienkou).
Viac informácií nájdete v prílohách. V prípade záujmu, alebo otázok, kontaktujte p. Klačana:

Podpis Klačan
Cestne_vyhlasenie_zamestnavatea_k_ziadosti_o_overenie_sposobilosti.docxCestne_vyhlasenie_zamestnavatea_k_ziadosti_o_overenie_sposobilosti.docx6317 M obchodná akadémia ZS spojené.pdf6317 M obchodná akadémia ZS spojené.pdfRUZ_žiadosť_SKDP.xlsxRUZ_žiadosť_SKDP.xlsxPROCES_VSTUPU_ZAMESTNAVATEA_do_SYSTEMU_DUALNEHO_VZDELAVANIA_2019.pdfPROCES_VSTUPU_ZAMESTNAVATEA_do_SYSTEMU_DUALNEHO_VZDELAVANIA_2019.pdfprezentacia_zamestnavatelia.pptxprezentacia_zamestnavatelia.pptx


© SKDP 2010