Prihlásiť
 
 

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja uverejnená v Zbierke zákonov SR

Dňa 10. novembra 2017 bol v eZbierke vyhlásený zákon č. 268 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
SD min oleje_ZZ_2017_268_20180101.pdfSD min oleje_ZZ_2017_268_20180101.pdf


© SKDP 2010