Prihlásiť
 
 

Poslanecký návrh na novelizáciu zákonníka práce zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:23358/2021-M_OPVA
Podnet:Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia:MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:30.07.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/362
Dátum začiatku MPK:30.07.2021
Dátum konca MPK:09.08.2021

tlac_0584-stanovisko_fin (4).pdftlac_0584-stanovisko_fin (4).pdfPN-tlac-584_kompl (6).pdfPN-tlac-584_kompl (6).pdf584_Predkladacia sprava (13).docx584_Predkladacia sprava (13).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky a podnety do 5. augusta 2021 na metodika@skdp.sk alebo sprava_databa@skdp.sk.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010