Prihlásiť
 
 

Používanie generatívnej umelej inteligencie v oblasti daní

Umelá inteligencia a generatívne predtrénované transformátory (GPT), majú potenciál zásadne zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú a fungujú. Daňoví profesionáli sú nositeľmi zodpovednosti, keď sa pri poskytovaní poradenstva čiastočne alebo úplne spoliehajú na umelú inteligenciu, čo kladie kľúčový dôraz na ich profesionálny úsudok. Odborný úsudok pri poradenstve vždy spočíva na daňovom odborníkovi bez ohľadu na zdroj analýzy alebo výskumu.

CFE sa pustila do prípravy správy (v prílohe) s cieľom využiť existujúce odborné znalosti v rámci daňového poradenstva a vyhodnotiť presnosť/výsledky generatívnej umelej inteligencie s cieľom otestovať, či by generatívna umelá inteligencia mohla nahradiť činnosti daňového poradenstva alebo ich len integrovať/dopĺňať.
CFE TTC AI Report Draft June 2024.pdfCFE TTC AI Report Draft June 2024.pdf


© SKDP 2010