Prihlásiť
 
 

Schvaľované zákony v oblasti daní

Vládny návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(schválený do II. čítania 18.06.2024) - Parlamentná tlač 314
Zákonom sa má novelizovať zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
Účinnosť: 1. januára 2025

314_kalkulacka.xlsx314_kalkulacka.xlsx314_dovodova sprava_dolozky.docx314_dovodova sprava_dolozky.docx314_paragrafove_znenie.docx314_paragrafove_znenie.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Vládny návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený do II. čítania 18.06.2024) - Parlamentná tlač 293
Zákonom sa majú novelizovať: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. VII) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. VI)
Účinnosť: 15. októbra a 30. decembra 2024 a 1. januára 2025
293-paragrafove_znenie.docx293-paragrafove_znenie.docx293_dovodova_sprava.docx293_dovodova_sprava.docx293-inf_konsolid_znenie_595-2003.docx293-inf_konsolid_znenie_595-2003.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Vládny návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (schválený do II. čítania 18.06.2024) - Parlamentná tlač 313
Účinnosť: 1. novembra 2024, 1. februára 2025, 1. januára a 1. februára 2026
313_kalkulacka.xlsx313_kalkulacka.xlsx313_paragrafove_znenie.docx313_paragrafove_znenie.docx313_dovodova sprava.docx313_dovodova sprava.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Poslanecký návrh novely zákona č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (schválený návrh zákona 12. júna 2024) - Parlamentná tlač 248
Zákonom sa rožširuje možnosť uplatnenia príspevku na rekreáciu tým, že sa zamestnancom umožní požiadať o príspevok na rekreáciu pre svojho rodiča. Príjem zamestnanca z príspevku na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a výdavky (náklady) spojené s týmto príspevkom si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňových výdavkov.
Účinnosť: 1. januára 2025
Spoločná správa VSV tlač 248.docxSpoločná správa VSV tlač 248.docx248-dovodova sprava.docx248-dovodova sprava.docx248-paragrafove_znenie.docx248-paragrafove_znenie.docx
Schválený návrh zákona:
248_Schválené znenie zákona NRSR.docx248_Schválené znenie zákona NRSR.docx


Zdroj: NR SR


© SKDP 2010