Prihlásiť
 
 

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravil zákon o dani z príjmov

Pozmeňujúcim návrhom skupiny poslancov došlo k úprave zákona o dani z príjmov, ktorá sa týka novozavedeného inštitútu tzv. 13. mzdy (peňažného plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek) podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Novela by mala umožniť za splnenia ostatných podmienok zamestnávateľovi vyplatiť zamestnancovi tzv. 13. mzdu vo výške sumy 500 eur oslobodenú od dane a odvodov rovnako vo vzťahu ku všetkým zamestnávateľom a zamestnancom, bez ohľadu na výšku ich priemernej mesačnej mzdy.

Schválené znenie zákona v NR SR
NRSR 1197_Schválené znenie zákona.docxNRSR 1197_Schválené znenie zákona.docx
1197_dovodova sprava.docx1197_dovodova sprava.docx
1197_Spoločná správa výborov NRSR.rtf1197_Spoločná správa výborov NRSR.rtf

Pozmeňujúci poslanecký návrh:

1197 Andrej Danko II_13 a 14 plat_2019.pdf1197 Andrej Danko II_13 a 14 plat_2019.pdf

Zdroj: portál NR SR


© SKDP 2010