Prihlásiť
 
 

COVID-19

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19:

29. marca 2020:
MH SR: Ekonomické opatrenia: Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO
OECD vytvorila webovú stránku venovanú prepuknutiu vírusu COVID-19
27. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov
Zbierka zákonov SR: Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid 19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - doplnené

25. marca 2020:
NR SR: Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o socálnom poistení a ďalších zákonov
Vláda SR: Návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
NR SR: Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justíci a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

24. marca 2020:
Vláda SR: Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede - upravené

20. marca 2020:
FR SR: KORONA OPATRENIA Najčastejšie otázky a odpovede

19. marca 2020:
Zbierka zákonov SR: Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

18. marca 2020:
Vláda SR: Návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov
Vláda SR: Informácia MH SR o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19
FR SR: Tlačová správa k odkladu daňového priznania


16. marca 2020:
SKDP: Návrh opatrení adresovaný MF SR
MF SR: Opatrenia na zamedzenie osobného kontaktu na daňových úradoch a na poštách
MH SR: Prehľad prvých 13 navrhovaných ekonomických opatrení
FR SR: Podávanie daňových priznaní k DPH
FR SR: Upravené úradné hodiny, používanie ochranných pomôcok aj mobilné kancelárie
FR SR: Podanie daňového priznania je možné aj odložiť o tri mesiace
SP: Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom
SP: Ako žiadať o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telef. a mailový kontakt
Nár. centrum kybernetickej bezpečnosti: Venujte zvýšenú opatrnosť pri elektron. komunikácii
Vláda SR, Úrad verejného zdravotníctva SR: Uzatvorenie všetkých prevádzok poskytujúcich služby

13. marca 2020:
SKDP: Tri daňové doporúčania v súvislosti s korona vírusom
FR SR: Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich aj mobilné kancelárie
FR SR: Kto má možnosť podať daňové priznanie bez oznámenia až do konca mája?
FR SR: Úradné hodiny na daňových úradoch sa upravia


© SKDP 2010