Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k vyhláške MF SR o kritériách Indexu daňovej spoľahlivosti

Typ materiálu:Predbežná informácia
Súvisiaci proces:Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/009989/2021-77
Podnet:Návrh Vyhlášky je reakciou na novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ktorou sa zavádza „verejný“ index daňovej spoľahlivosti.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:02.07.2021
Číslo legislatívneho procesu:PI/2021/136
Dátum začiatku PK:02.07.2021
Dátum konca PK:15.07.2021

PI 2021 136_predbezna-informacia (4).docxPI 2021 136_predbezna-informacia (4).docx

Návrh Vyhlášky je reakciou na novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa zavádza „verejný“ index daňovej spoľahlivosti. Hlavným cieľom je ustanovenie kritérií Indexu daňovej spoľahlivosti.

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať vyjadrenia do 12. júla 2021 na metodika@skdp.sk alebo sprava_databa@skdp.sk.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010