Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie"

Termín: 15. február 2023 (15:00 do 18:00 h).

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. (daňový poradca)
Implementáciou DAC7 do legislatívy Slovenskej republiky nastane väčšia "informovanosť" FR SR o príjmoch dosahovaných fyzickými osobami prostredníctvom digitálnych platforiem. Predmetná téma mapuje problematiku príjmov dosahovaných z užívania nehnuteľností ponúkaných prostredníctvom digitálnych platforiem Airbnb a Booking tak z pohľadu dane z príjmov, ako aj z pohľadu dane z pridanej hodnoty a miestnej dane za ubytovanie. Najmä fyzické osoby sa v praxi k tejto problematike stavajú veľmi laxne a nesprávne vyhodnotia svoje (najmä daňové) povinnosti vyplývajúce z takto dosahovaných príjmov.

Program:

1. Implementácia Európskej smernice DAC7 do slovenskej legislatívy – „bonzovanie“ príjmov dosahovaných cez digitálne platformy so zameraním na Airbnb a Booking

2. Prenájom nehnuteľnosti alebo ubytovanie? Analýza rozdielov medzi prenájmom nehnuteľnosti a ubytovaním z právneho hľadiska, z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH (aj s odvolávkou na rozsudok ESD)

3. Daň z ubytovania z pohľadu zákona o miestnych daniach

4. Fakturácia za užívanie nehnuteľností poskytovaných cez platformy Airbnb a Booking

5. Vybrané problémy z praxe

  • ● je nevyhnutná živnosť v prípade dosahovania príjmov z nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
  • ● ide o ekonomickú činnosť a zdaniteľnú osobu v prípade osôb ponúkajúcich nehnuteľnosti cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu DPH a čo z toho vyplýva (povinnosť registrácie pre DPH, samozdaňovanie služieb v podobne provízií fakturovaných od prevádzkovateľov digitalnych platforiem Airbnb a Booking)
  • ● príjmy dosahované z nehnuteľností ponúkaných prostredníctvom Airbnb a Booking a sledovanie obratu na účely DPH
  • ● kombinácia živnosti (neplatiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
  • ● kombinácia živnosti (platiteľ DPH) a nehnuteľností ponúkaných cez digitálne platformy Airbnb a Booking
  • ● nehnuteľnosti vo vlastníctve s.r.o. ponúkané cez digitálne platformy Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH
6. Diskusia

Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP


© SKDP 2010