Prihlásiť
 
 

Len uplatňovanie zásady „poznaj svojho klienta" nestačí.

Len uplatňovanie zásady „poznaj svojho klienta / know your customer “ nestačí.
 
Finančná spravodajská jednotka zverejnila prvé rozhodnutie podľa zákona o predchádzaní legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.
 
Rozhodnutie je zaujímavé nielen svojím prvenstvom, ale aj výškou sankcie a opisom zistených nedostatkov na strane povinnej osoby. Finančná spravodajská jednotka sa zamerala najmä na kontrolu plnenia povinností povinnej osoby počas existujúceho obchodného vzťahu so svojimi klientmi a včasnosť plnenia povinností, ako je napríklad odmietnutie vykonania transakcie, ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie a pod.
 
Podľa zverejnených informácii, povinná osoba plánuje napadnúť zákonnosť rozhodnutia na súde. K dnešnému dňu však rozhodnutie ostáva právoplatné a nájdete ho zverejnené tu.


© SKDP 2010