Prihlásiť
 
 

Konferencia k trasferovému oceňovaniu v praxi

Dňa 30. mája sme na konferencii k transferovému oceňovaniu v praxi s lektorimi diskutovali o správnej aplikácií transferového oceňovania. Diskutujúcimi lektormi boli: Ing. Tomáš Janoušek (daňový poradca), JUDr. Dušan Misároš (advokát), Ing. František Cséfalvay (MF SR), Ing. Silvia Karelová (FR SR), JUDr. Juraj Vališ (sudca NSS SR).

Konferencia - Transferové oceňovanie v praxi 30.05.2022


© SKDP 2010