Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

V súvislosti s implementáciou článku 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica ATAD 1“) sa do zákona o dani z príjmov navrhuje zaviesť pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov. Uvedené pravidlo upravuje výšku daňovo uznaných prevyšujúcich úrokových nákladov, t. j úrokových nákladov prevyšujúcich úrokové príjmy (čistých úrokových nákladov). Pravidlo sa uplatní u všetkých daňovníkov právnických osôb, nielen u tých daňovníkov, ktorí sú závislými osobami. Základňou pre obmedzenie výšky prevyšujúcich úrokových nákladov je základ dane zvýšený o daňové odpisy a presahujúce (daňové) náklady na prijaté úvery a pôžičky. Ide o jedno z ďalších opatrení OECD BEPS, ktorého implementácia zo smernice ATAD 1 zabezpečí aspoň minimálnu ochranu základu dane pred jeho eróziou v štátoch EÚ.

Predbežná informácia - PI/2022/22


Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/005951/2022-721
Podnet:Aproximácia čl. 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016
ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam
ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:08.02.2022
Číslo legislatívneho procesu:PI/2022/22
Dátum začiatku PK:09.02.2022
Dátum konca PK:25.02.2022
Predbezna-informacia _ZDP.docxPredbezna-informacia _ZDP.docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu poslať návrhy a podnety k legislatívnemu zámeru na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 22. februára 2022.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010