Prihlásiť
 
 

Novely zákona o DPH zverejnené v Zbierke zákonov

Zákon č. 318 z 19. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. - Zníženie sadzby dane na vybrané potraviny
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_318.pdfZZ_2019_318.pdf

Zákon č. 317 z 19. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. - Zníženie sadzby dane na tlačené knihy, brožúry, letáky a pod. tlačierenské výrobky a noviny, časopisy a periodiká
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_317.pdfZZ_2019_317.pdf

Materiály k legislatívnym procesom nájdete v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces.

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010