Prihlásiť
 
 

Návrhy zákonov v oblasti daní na marcovom rokovaní NR SR

  • Vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 829) - druhé čítanie
menia a dopĺňajú sa:
- zákon č.35/2019 Z. z. o finančnej správe
- zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Účinnosť: 1. mája 2022
829_Spoločná správa VFR tlač 829.doc829_Spoločná správa VFR tlač 829.doc829-dovodova.docx829-dovodova.docx829_paragrafove_znenie.docx829_paragrafove_znenie.docx
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (parlamentná tlač 886) - prvé čítanie
menia a dopĺňajú sa:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
- zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Účinnosť: 1. mája 2022
866-dovodova (1).docx866-dovodova (1).docx866-paragrafove_znenie (4).docx866-paragrafove_znenie (4).docx
  • Poslanecký návrh na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 852) - druhé čítanie
- výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce v sume ustanovenej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sociálnom poistení

Účinnosť: 15. apríla 2022 a 1. januára 2023

852-paragrafove_znenie (3).docx852-paragrafove_znenie (3).docx852_Spoločná správa VSV tlač 852 (1).docx852_Spoločná správa VSV tlač 852 (1).docx852-dovodova (7).docx852-dovodova (7).docx

  • Poslanecký návrh na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (parlamentná tlač 930) - prvé čítanie
- posun lehoty úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier v mesiaci apríl 2022 na august 2022 a odvodov lehota úhrady ktorých uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022 sa posunie do konca decembra 2022.
Účinnosť: vyhlásením
930-dovodova (5).docx930-dovodova (5).docx930-paragrafové znenie (3).docx930-paragrafové znenie (3).docx
  • Poslanecký návrh novely zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ požadal listom zo 16. septembra 2021 o zaradenia jeho návrhu zákona do 2. čítania na najbližšiu schôdzu NR SR so začiatkom 16. októbra 2021) (parlamentná tlač 619) - druhé čítanie
mení a dopĺňa:
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
Účinnosť: 1. októbra 2022

619-paragrafove_znenie (5).docx619-paragrafove_znenie (5).docx619-dovodova (3).docx619-dovodova (3).docx
  • Vládny návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 837) - druhé čítanie
Účinnosť: 1. januára 2023
mení a dopĺňa sa:
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
837-dovodova_osobitna (1).docx837-dovodova_osobitna (1).docx837-dovodova_vseobecna (1).docx837-dovodova_vseobecna (1).docx837-paragrafove_znenie (2).docx837-paragrafove_znenie (2).docx


Zdroj: NR SR


© SKDP 2010