Prihlásiť
 
 

CFE novinky pre tento týždeň (7. august 2017)

Toto týždenné vydanie sa zameriava na:

- Platforma pre daňovú spoluprácu vyzýva k pripomienkam k návrhu súboru nástrojov týkajúcich sa zdaňovania offshore spoločností

- Komisárka EÚ Vestager víta legislatívne zmeny týkajúce sa daňového zaobchádzania s finančnými spoločnosťami -

- Európska komisia vyžaduje, aby Belgicko a Francúzsko zrušili oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb poskytnuté belgickým a francúzskym prístavom. ktoré im poskytne selektívnu výhodu v rozpore s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Belgicko a Francúzsko majú do konca roka 2017 podniknúť potrebné kroky na odstránenie oslobodenia od dane, aby sa od 1. januára 2018 na všetky prístavy vzťahovali rovnaké pravidlá zdaňovania spoločností ako na ostatné spoločnosti.

- Veľká Británia nebude po Brexite daňovým rajom, hovorí britský minister financií Philip Hammond. Spojené kráľovstvo neplánuje zmeniť hospodársky model ako súčasť vládnej politiky po Brexite, skôr chce veľmi úzky obchodný vzťah s EÚ.

Čítať CFE novinky zo 7. augusta 2017...


© SKDP 2010