Prihlásiť
 
 

Návrh nariadenia EÚ o osobitných opatreniach na riešenie krízy COVID-19 v MPK

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19

Medzirezortné pripomienkové konanie - LPEU/2020/109 COM(2020)141

Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)141
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (schválená uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001)
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/109
Dátum začiatku MPK: 22.04.2020
Dátum konca MPK: 28.04.2020


LPEU 2020 109_Predkladacia-sprava (1).docxLPEU 2020 109_Predkladacia-sprava (1).docxLPEU 2020 109_stanovisko_MPSVRSR (1).docxLPEU 2020 109_stanovisko_MPSVRSR (1).docx
LPEU 2020 109_pe00008.sk20-1_revizia-FEAD-u (1).docxLPEU 2020 109_pe00008.sk20-1_revizia-FEAD-u (1).docx
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010