Prihlásiť
 
 

Vládny návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením

Vládny návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NR SR - Parlamentná tlač 895
Vláda SR - rokovanie 9.02.2022

Novelizované zákony v oblasti daní:

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. II návrhu)
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (čl. III návrhu)

Navrhovaná účinnosť: 1. marca 2022

Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Zdaňovacímobdobím bude kalendárny mesiac, predmetom dane nadmerný zisk pri obchodnovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Ďalej sa definuje osoba daňovníka, ktorým bude držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky alebo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia.

Daň sa navrhuje vypočítať ako súčin základu dane a sadzby dane určenej v zákone. Základom dane je súčet čiastkových základov dane za jednotlivé jadrové reaktory daňovníka v jadrovom zariadení.

V návrhu zákona sú ustanovené povinnosti daňovníka, t. j. oznamovacia povinnosť a spôsob zaplatenia dane.

Zároveň sa v samostatných článkoch upravuje daňový poriadok, zákon o dani z príjmov a kompetecie pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Z dôvodovej správy:

  • k čl. II - návrh na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
V nadväznosti na čl. I sa navrhuje, aby daň z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, bola daňovým výdavkom.
  • k čl. III - návrh na novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Rozširuje sa predmet úpravy daňového poriadku o daň z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
daň z nadmerného zisku_predkladacia_sprava (1) (1).pdf_vláda 090222.pdfdaň z nadmerného zisku_predkladacia_sprava (1) (1).pdf_vláda 090222.pdf895-kalkulacka_nakladov.xlsx895-kalkulacka_nakladov.xlsx895-dovodova.docx895-dovodova.docx895-paragrafove_znenie.docx895-paragrafove_znenie.docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Zdroj: úrad vlády SR a NR SR

© SKDP 2010