Prihlásiť
 
 

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK - zdanenie príjmu za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v športe

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - návrh

Novelizovaný zákon v oblasti daní: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Navrhovaná účinnosť: 1. 1. 2023

Legislatívny proces: LP/2022/102

Typ materiálu:Zákon
Legislatívna oblasť:Správne právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:SL-OLVS-2022/001534
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia:MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:23.02.2022
Číslo legislatívneho procesu:LP/2022/102
Dátum začiatku MPK:22.02.2022
Dátum konca MPK:14.03.2022

LP 2022 102_595_konsolidovane.docxLP 2022 102_595_konsolidovane.docxLP 2022 102_dovodova__sprava (1).docxLP 2022 102_dovodova__sprava (1).docxLP 2022 102_vlastny_material (10).docxLP 2022 102_vlastny_material (10).docxLM 2022 102_Predkladacia sprava (53).docxLM 2022 102_Predkladacia sprava (53).docx
Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze informačného systému SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu zaslať návrhy a podnety na legislatívnu úpravu zákona na sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do štvrtka 10. marca 2022.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010