Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie - Príjmy neuvádzané v daňových priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2022 - so zameraním najmä na aktuálne zmeny

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Príjmy neuvádzané v daňových priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2022 - so zameraním najmä na aktuálne zmeny"

Termín: 9. február 2023 od 15:00 do 18:00 h.

Lektor: Ing, Valéria JARINKOVIČOVÁ (odborníčka na dane, pôsobiaca aj vo FS SR)

1. Stručný úvod do problematiky
2. Okruh príjmov, ktoré sa v daňových priznaniach k dani z príjmov FO za rok 2022 neuvádzajú, a to so zameraním najmä na:

- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – veľmi stručne (podrobne rozoberané minule),
- príjmy od dane oslobodené – hlavne aktuálne zmeny (aj po uplynutí roka 2022),
- príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou

3. Záver, diskusia.


Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP


© SKDP 2010