Prihlásiť
 
 

Aktuálne informácie FS k elektronickej komunikácii

  • Otázky a odpovede k elektronickej komunikácii po 1.1.2018 ...>>> v prílohe.
  • Registrácia a autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy ...>>> v prílohe.
  • Informácia k používaniu elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente na Slovensko.sk ....>>> v prílohe.
  • Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy ...>>> v prílohe.
  • Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018 /Spôsoby elektronickej komunikácie/ ...>>> v prílohe.

Prílohy:
2017.11.09_EK.pdf2017.11.09_reg_autorizacia.pdf2017.11.07_e_Gov.pdf2017.11.10_Podav_dok_PFS.pdf2017.11.10_El_kom_povin.pdf


ZDROJ: portál FR SR

© SKDP 2010