Prihlásiť
 
 

Predbežné informácie v oblasti spotrebných daní

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii

Predbežná informácia - PI/2020/88

Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Finančné právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/10000/2020-732
Podnet: Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/88
Dátum začiatku PK: 03.06.2020
Dátum konca PK: 10.06.2020
PI 2020 88_vlastny-material (1).docxPI 2020 88_vlastny-material (1).docx

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Predbežná informácia - PI/2020/89

Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/12278/2020-732
Podnet: Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/89
Dátum začiatku PK: 03.06.2020
Dátum konca PK: 10.06.2020
PI 2020 89_vlastny-material (5).docxPI 2020 89_vlastny-material (5).docx

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkách

Predbežná informácia - PI/2020/90

Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane

Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/12279/2020-732
Podnet: Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/90
Dátum začiatku PK: 03.06.2020
Dátum konca PK: 10.06.2020
PI 2020 90_vlastny-material (7).docxPI 2020 90_vlastny-material (7).docx

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010