Prihlásiť
 
 

Pripravovaná novela zákonníka práce - úprava pravidiel týkajúcich sa vysielania zamestnancov

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripomienkové konanie k Predbežnej informácii - PI/2019/27

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 8433/2019-M_OPV
Podnet: Úloha č. 5 v mesiaci máj 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/27
Dátum začiatku PK: 05.02.2019
Dátum konca PK: 05.03.2019

PI 2019 27_novelaZP_vysielanie (1).docxPI 2019 27_novelaZP_vysielanie (1).docxSmernica o vysielani pracovnikov_2018 957_09072018.pdfSmernica o vysielani pracovnikov_2018 957_09072018.pdf

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010