Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Základ (základy) dane a daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p.

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Základ (základy) dane a daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p."

Termín: 21. marec 2024 od 15:00 do 18:30 h.

Lektor: Ing, Valéria JARINKOVIČOVÁ (odborníčka na dane)
- Stručne k jednotlivým (čiastkovým a osobitným) základom dane a aktualitám pri výpočte dane z príjmov fyzickej osoby;
- Špecifiká zisťovania čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 a z príjmov podľa § 8 ZDP;
- K zisťovaniu čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), najmä:
o k niektorým daňovým a nedaňovým výdavkom (fyzických aj právnických osôb),
o k vybraným problémom technického zhodnotenia a opráv majetku (aj „vo svetle“ reformy stavebnej legislatívy),
o stručne k uzávierkovým účtovným operáciám a k niektorým aktuálnym zmenám pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva,
o pár slov k mikrodaňovníkom, športovým odborníkom...;
- Stručne k niektorým špecifickým aspektom prepojenia sociálnej sféry a dane z príjmov;
- Fenomén dobrovoľníctva a daň z príjmov;
- Poukázanie na niektoré z možností legálnej daňovej optimalizácie; K niektorým omylom pri zdaňovaní príjmov (aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť;
- (V rámci časových možností) niektoré ďalšie špecifické problémy a aktuálne zaujímavosti pri zdaňovaní príjmov.


Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010