Prihlásiť
 
 

Výmaz duplicitných účtov na PFSFinančná správa

Tlačová správa


Výmaz duplicitných účtov na PFS


BRATISLAVA – 04.05.2022: Na portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov. Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitného účtu nebude mať vplyv na ich autorizácie k subjektom.

Finančná správa pripravuje „upratovanie“ v účtoch, ktorými sa daňovníci prihlasujú na PFS. Eviduje totiž až 15- tisíc subjektov s duplicitným účtom, ktorý nevyužívajú. S cieľom vyhnúť sa možným komplikáciám pri plnení daňových povinností sa finančná správa rozhodla preventívne takéto účty zrušiť. Týka sa to tých, ktoré daňovníci nevyužívali od 1.1.2020. Subjektom bude ponechaný len účet podľa posledného prihlásenia, resp. vybraný účet s najnižšou hodnotou čísla prihlasovacieho mena.

Používatelia PFS sa tohto kroku nemusia obávať. Zrušenie duplicitných účtov nemá žiadny vplyv na ich autorizácie k subjektom. Všetky väzby na subjekty zostanú bez zmeny. Táto aktivita nemá tiež žiadny vplyv na prihlasovanie prostredníctvom eID, či podávanie a podpisovanie podaní.

Finančná správa bude dotknuté subjekty o zrušení vybraného účtu informovať v predstihu prostredníctvom softwarningu. K tomuto kroku nie je preto potrebné kontaktovať finančnú správu. Následne dotknuté subjekty dostanú aj informáciu o ich ponechanom účte, prostredníctvom ktorého sa budú môcť naďalej na PFS prihlasovať. Klienti sa nemusia obávať ani v prípade, ak k ponechanému účtu nebudú poznať heslo, prípadne ho zabudli. Obnoviť si ho môžu priamo na PFS. V prípade problémov sa tiež môžu obrátiť na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mgr. Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 905 833 244 , Martina.Rybanska@financnasprava.sk


FS_TS_duplicitné_účty_052022.docxFS_TS_duplicitné_účty_052022.docx

© SKDP 2010