Prihlásiť
 
 Valné zhromaždenie SKDP | 14. november 2017
Videopozvánka Jozefa Danisa - prezidenta SKDP:


Show details for Prečo zmeny? Prečo zmeny?
Show details for ManuályManuály
Show details for Rozhovor s prezidentomRozhovor s prezidentom
Show details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály
Hide details for SplnomocnenieSplnomocnenie

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne zasadania valného zhromaždenia, na základe priloženej plnej moci máte možnosť splnomocniť iného daňového poradcu, aby Vás osobne zastupoval:
splnomocnenie na VZ.pdfsplnomocnenie na VZ.pdf
Show details for Oslavy 25. výročia vzniku SKDPOslavy 25. výročia vzniku SKDP


© SKDP 2010