Prihlásiť
 
 

Zákon, ktorý má novelizovať niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia je MPK

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Typ materiálu:Zákon
Legislatívna oblasť:Správne právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:104534/2021-2062-220342
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia:MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:28.10.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/619
Dátum začiatku MPK:28.10.2021
Dátum konca MPK:19.11.2021

LP 2021 619_odpocet.xlsxLP 2021 619_odpocet.xlsxLP 2021 619_predkladacia.docxLP 2021 619_predkladacia.docxLP 2021 619_dovodova.docxLP 2021 619_dovodova.docxLP 2021 619_vl_mat (1).docxLP 2021 619_vl_mat (1).docx
Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010