Prihlásiť
 
 

Pripomienkové konanie k Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Saudskoarabským kráľovstvom

Medzirezortné pripomienkové konanie k iniciatívnemu materiálu MF SR "Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku"

Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Dane z príjmu

Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/008887/2018-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/78
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

LP 2018 78_ZMLUVA_SJ.docxLP 2018 78_ZMLUVA_SJ.docxLP 2018 78_ZMLUVA_AJ.docxLP 2018 78_ZMLUVA_AJ.docxLP 2018 78_06_DOVODOVA.rtfLP 2018 78_06_DOVODOVA.rtfLP 2018 78 03_PREDKLADACIA.rtfLP 2018 78 03_PREDKLADACIA.rtf

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať pripomienky na emailovú adresu: metodika@skdp.sk do stredy 28. februára 2018.

Konečný termín na predloženie pripomienok piatok 2. marca 2018.© SKDP 2010