Prihlásiť
 
 

Dodanie tovaru – prevod práva, ako nakladať s tovarom ako vlastník / prevod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie pri reťazových obchodoch a v konsignačnom sklade)"

Vážení členovia SKDP,
pozývame Vás na klubové stretnutie na tému: Dodanie tovaru - prevod práva, ako nakladať s tovarom ako vlastník / prevod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie pri reťazových obchodoch a v konsignačnom sklade
Lektor: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Termín: 02. máj 2019 od 15:00 do 17:00 hod
Miesto konania: SKDP Bratislava, Trnavská cesta 74/A

Stretnutia sa môžete zúčastniť
- osobne - registrácia pre osobnú účasť
- aj online, z pohodlia svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

RK SKDP Bratislava

© SKDP 2010