Prihlásiť
 
 

Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Medzirezortné pripomienkové konanie k Návrhu riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ Finančné právo Daňové právo Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/011335/2018-724
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/289
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 04.06.2018
LP 2018 289_vlastny_material.docLP 2018 289_vlastny_material.docLP 2018 289_prilohy-smernice.docxLP 2018 289_prilohy-smernice.docxLP 2018 289_smernica.docxLP 2018 289_smernica.docxLP 2018 289_Predkladacia sprava (1).docxLP 2018 289_Predkladacia sprava (1).docx

Zdroj: portál Slov-Lex

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať vyjadrenia / pripomienky najneskôr do 30. mája 2018 na email: metodika@skdp.sk
Konečný termín na predloženie pripomienok za SKDP: pondelok 4. júna 2018.


© SKDP 2010