Prihlásiť
 
 

Nové vzory daňových priznaní k spotrebným daniam z minerálneho oleja a alkoholických nápojov - pripomienkovanie predbežnej informácie

Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja (legislatívny proces PI/2020/162)

Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a dopl
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/14550/2020-732
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/162
Dátum začiatku PK: 28.07.2020
Dátum konca PK: 10.08.2020
PI 2020 162_Predbezna-informacia_PI-2020-162.docxPI 2020 162_Predbezna-informacia_PI-2020-162.docx
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov (legislatívny proces – PI/2020/164)

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/14796/2020-732
Podnet: Iniciatívny návrh.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/164
Dátum začiatku PK: 28.07.2020
Dátum konca PK: 10.08.2020
PI 2020 164_PI 2020 162.docxPI 2020 164_PI 2020 162.docx
Daňoví poradcovia môžu posielať podnety a námety na pripomienky na metodika.skdp@skdp.sk do štvrtka 6. augusta 2020.

Zdroje: Slov-Lex


© SKDP 2010