Prihlásiť
 
 

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/9772/2020-732
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019
ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní

Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/291
Dátum začiatku MPK: 27.07.2020
Dátum konca MPK: 14.08.2020

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky do
LP 2020 291_Predkladacia sprava (9).docxLP 2020 291_Predkladacia sprava (9).docxLP 2020 291_dovodova-_vseobecna (1).rtfLP 2020 291_dovodova-_vseobecna (1).rtfLP 2020 291_dovodova_osobitna (1).rtfLP 2020 291_dovodova_osobitna (1).rtfLP 2020 291_vlastny-material.rtfLP 2020 291_vlastny-material.rtf
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010