Prihlásiť
 
 

Pripomienkovanie novely zákona o registri partnerov verejného sektora

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Legislatívny proces - LP/2018/567

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 31054/2018/110
Podnet: Plán legislatívnych úloh na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/567
Dátum začiatku MPK: 07.08.2018
Dátum konca MPK: 27.08.2018
LP 2018 567_navrh_zakon (3).rtfLP 2018 567_navrh_zakon (3).rtfLP 2018 567_vyhlaska (1).rtfLP 2018 567_vyhlaska (1).rtfLP 2018 567_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2018 567_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2018 567_dovodova_sprava (1).docxLP 2018 567_dovodova_sprava (1).docxLP 2018 283_Vyhodnotenie MPK (1).docxLP 2018 283_Vyhodnotenie MPK (1).docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010