Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Stravovanie zamestnancov (so zameraním na stravovacie poukážky a finančný príspevok zamestnávateľa)

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie k téme: Stravovanie zamestnancov (so zameraním na stravovacie poukážky a finančný príspevok zamestnávateľa), ako aj daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Termín: 28. október 2021 od 15:00 do 17:00 h.

Lektor:  Ing. Valéria Jarinkovičová

Program:

  1. Vstup do problematiky – stručne k aktuálnym zmenám v právnej úprave
  2. K povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom stravovanie
  3. Nepeňažné plnenia
   a) stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, resp. v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
   b) poskytovanie stravovacích poukážok
  4. Peňažné plnenia - poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
  5. Rozbor problematiky alternatívneho poskytovania finančného príspevku - zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa [ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce (keď finančný príspevok má – musí poskytnúť)], je povinný umožniť zamestnancom výber medzi:
   o zabezpečením stravovacej poukážky alebo
   o poskytnutím finančného príspevku na stravovanie
  6. Aplikácia § 5 ods. 7 písm. b) ZDP – kedy oslobodenie od dane bez určeného limitu a kedy len v určenom rozsahu
  7. Príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
  8. Sumy poskytnuté ako zamestnanecký benefit - rozbor
  9. Daňové (a nedaňové) výdavky zamestnávateľa v tejto súvislosti
  10. Výdavky na vlastné stravovanie osoby SZČ
  11. K návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a ZDP (tlač 584) – v čase stretnutia by mal byť zákon schválený
  12. Sumarizácia problematiky z daňového a účtovného aspektu, diskusia.


- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010