Prihlásiť
 
 

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia k pripravovaným opatreniam MH SR

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Koniec pripomienkového konania je 7. septembra 2021.

Daňoví poradcovia môžu posielať podnety a návrhy prostredníctvom formulára, alebo priamo na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do piatku 3. septembra 2021.

V zmysle Predbežnej informácie zverejnenej dňa 24. augusta 2021 cieľom návrhu zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení odstraňujúcich nadbytočnú administratívnu či finančnú záťaž. Návrhom MH SR chce pokračovať v snahách o zlepšenie podnikateľského prostredia podobne ako zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. Lex Korona). Návrh zákona má obsahovať opatrenia zväčša administratívnej povahy, dotýkajúce sa podnikateľov všetkých veľkostných kategórií.
PI 2021 198_Predbezna-informacia_Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia.pdfPI 2021 198_Predbezna-informacia_Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia.pdf

Výzva MH SR na zasielanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia a formulár návrhov opatrení

Kilečko 2 - Návrhy opatrení

Zdroj: Slov-Lex, MH SR


© SKDP 2010