Prihlásiť
 
 

Verejný index daňovej spoľahlivosti - predĺženie termínov na zverejnenie

Schválenou novelou zákona o finančnej kontrole, ktorou sa upravuje aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), sa predlžuje termín pre Finančné riaditeľstvo na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti z pôvodného 30. júna do 30. septembra 2022, a termín na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovým subjektom do 30. júna 2022 z pôvodného 28. februára 2022.

Novela daňového poriadku nadobúda účinnosť: 27. februára 2022

Podpísaný zákon prezidentom SR 15.02.2022
Schválený návrh zákona v NR SR 1.2.2022 - Parlamentná tlač 755

NR SR 755_Schválené znenie zákona.docx755-dovodova.docx755-paragrafove_znenie (3).docx


Zdroj: kancelária prezidenta SR a NR SR


© SKDP 2010