Prihlásiť
 
 

Vykonávacia vyhláška k zákonu o finančnej správe v pripomienkovom konaní

Vyhláška MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/232

Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Colné orgány
Daňové orgány
Pracovné právo
Finančné právo

Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/010169/2019-75
Podnet: § 7 ods. 1
§ 40 ods. 5
§ 91 ods. 2
§ 93 ods. 6 a § 315 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/232
Dátum začiatku MPK: 03.04.2019
Dátum konca MPK: 25.04.2019

LP 2019 232_vlastny-mat.docxLP 2019 232_vlastny-mat.docxLP 2019 232_Predkladacia sprava.docxLP 2019 232_Predkladacia sprava.docxLP 2019 232_dovodova-vseobecna-cast.docxLP 2019 232_dovodova-vseobecna-cast.docxLP 2019 232_dovodova-osobitna-cast.docxLP 2019 232_dovodova-osobitna-cast.docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010