Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-1 /21 zo dňa 13.10.2022 Direktor na Direkcija "Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika"

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-1 /21 zo dňa 13.10.2022 Direktor na Direkcija "Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika"

Lektor: JUDr. Ivan RUMANA (NS SR)
Termín: 9.11.2023 (15:30 - 17:00)
Klubové stretnutie SKDP k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-1 /21 zo dňa 13.10.2022 Direktor na Direkcija "Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika" bude pozostávať z prezentácie rozsudku a jeho dôsledkov pre aplikačnú daňovú prax v Slovenskej republike a následnú diskusiu.

Rozsudok Súdneho dvora záväzným spôsobom interpretuje článok 273 smernice Rady 20006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty . Ide o vzťah práva Európskej únie a vnútroštátnej právnej úpravy stanovujúcej mechanizmus spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti konateľa právnickej osoby za dlhy právnickej osoby na dani z pridanej hodnoty.


Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010