Prihlásiť
 
 

Novela zákona o účtovníctve v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Legislatívny proces - LP/2019/406

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo - Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/011202/2019-74
Podnet: Uznesenie vlády č. 50/2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/406
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 13.06.2019
LP 2019 406_vlastny_material.doc (1).docLP 2019 406_vlastny_material.doc (1).docLP 2019 406_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 406_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 406_dovodova_sprava_vseobecna (3).docLP 2019 406_dovodova_sprava_vseobecna (3).docLP 2019 406_konsolidovane_znenie_2019 (1).rtfLP 2019 406_konsolidovane_znenie_2019 (1).rtfLP 2019 406 Predkladacia správa.docxLP 2019 406 Predkladacia správa.docxLP 2019 406_TZ_2014_95_EU (1).rtfLP 2019 406_TZ_2014_95_EU (1).rtfLP 2019 406_TZ_2013_34_k-novele (1).rtfLP 2019 406_TZ_2013_34_k-novele (1).rtf
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010