Prihlásiť
 
 

Návrh na zvýšenie základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel v pripomienkovom konaní

Návrhom opatrenia sa sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách zvýšia nasledovne (sumy základnej náhrady sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor):
- pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,050 eura na 0,053 eura,
- pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,183 eura na 0,193 eura.

PI 2019 64_opatrenie-MPSVR-SR-o-sumach-zakladnej-nahrady_slovlex (1).docxPI 2019 64_opatrenie-MPSVR-SR-o-sumach-zakladnej-nahrady_slovlex (1).docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010