Prihlásiť
 
 

Určenie zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá plní povinnosti zamestnávateľa pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
tel.: 0907 775 157
mail: viera.franova@skdp.sk
adresa kancelárie: Drevárska 23, 902 01 Pezinok


© SKDP 2010