Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o finančnej správe

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zámerom novely je v nadväznosti na aplikačnú prax, judikatúru a požiadavky finančnej správy upraviť niektoré ustanovenia zákona o finančnej správe týkajúce sa postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovenia upravujúce štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

Predbežná informácia - PI/2024/124

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Colné orgány
Daňové orgány
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/010634/2024-75
Podnet:aplikačná prax
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu:PI/2024/124
Dátum začiatku PK:21.05.2024
Dátum konca PK:07.06.2024

PI 2024 124_predbezna_informacia_21052024.docxPI 2024 124_predbezna_informacia_21052024.docx

Členovia SKDP sa môžu k zverejnenej Predbežnej informácií vyjadriť na metodika@skdp.sk do 4. júna 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010