Prihlásiť
 
 

Konsolidačný balíček MF SR na ozdravenie verejných financií

Návrh MF SR na ozdravenie verejných financií

  • Opatrenia v oblasti spotrebných daní a DPH

- Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov a rozšírenie dane o netabakové výrobky
- Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane na pivo a víno o 30%
- Zvýšenie odvodu z hazardných hier z kurzových stávok a internetových kasín na 35%
- Zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov
- Zavedenie dane na vonkajšiu reklamu
- Zrušenie fakultatívnych oslobodení v spotrebných daniach z elektriny, uhlia a zemného plynu
- Zelenšie zdaňovanie osobných áut (zohľadnenie CO2/hmotnosti a rozšírenie na FO)
- Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z benzínu a nafty o 5%
- Úprava a zavedenie ďalších enviromentálnych daní a poplatkov
- Zvýšenie základnej sadzby DPH
- Zrušenie zníženej sadzby DPH na potraviny
- Zrušenie zníženej sadzby DPH pre gastro, rekreáciu a športoviská
- Zrušenie zníženej sadzby DPH na knihy, noviny, hudobniny
- Zrušenie zníženej sadzby DPH pre registrované sociálne podniky
- Zrušenie zníženej sadzby DPH pre štátom podporované nájomné bývanie v rámci sociálnej politiky štátu
- Zrušenie zníženej sadzby DPH na ubytovacie služby

  • Opatrenia v oblasti dane z príjmov a odvodov

- Zrušenie oslobodenia od dane z príjmu z predaja nehnuteľností po 5 rokoch
- Znovuzavedenie daňových licencií
- Zvýšenie sadzby dane z dividend na 15%
- Zavedenie tretej sadzby DPFO 35 % (na ročný príjem nad 80 tisíc eur)
- Zníženie paušálnych výdavkov živnostníkov
- Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia
- Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku
- Úprava zdanenia kapitálových príjmov FO
- Zrušenie asignácie pre PO
- Zrušenie zvýhodnenia pre mikrodaňovníkov
- Zavedenie dane z úrokových nadziskov
- Zrušenie ostatných vybraných daňových výdavkov
- Zmena daňového bonusu na deti

  • Opatrenia v oblasti miestnych daní

- Zdanenie stavieb podľa podlahovej plochy a postupný prechod na hodnotové zdaňovanie
- Vyššie zdanenie vlastníkov viac ako jednej nehnuteľnosti

  • Zavedenie dane z dedičstva a darovania

Ozdravenie verejnych financií_final_04102023.pdfOzdravenie verejnych financií_final_04102023.pdf


Rozpočtová kalkulačka

Zdroj: MF SR, IFP

© SKDP 2010