Prihlásiť
 
 

Vládna novela daňového poriadku, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákonov o spotrebných daniach zverejnená v Zbierke zákonov

ZZ_2021_408.pdfZZ_2021_408.pdf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010